(PRIMER) - traçar, calcar i copiar

keywords: dot-to-dot, trace, felt pen, copy

Primera part: els alumnes completen una activitat "dot-to-dot" senzilla: en aquest cas un lleó al que li falta perfilar el pèl. Mentre tracen el dibuix repassem els nombres en anglès.

novembre07 040

Segona part: calquem el perfil del lleó amb retolador sobre un altre full en blanc.

novembre07 038

Tecera part: utilitzen la referència del cabell del lleó calcat per intentar copiar el dibuix original. És un exercici difícil i alguns intenten seguir calcant ja que no els agrada com els queda el dibuix. Cal ensenyar-los a anar comparant els elements que van dibuixant prenent com a punt de partida el cabell calcat del lleó.

novembre07 039

Entrades relacionades...