(SEGON) - countryside painting (pintura de paisatge)

keywords: projection, images, sketch, countryside words (farm, mountains, animals, flowers, trees...)

novembre07 131

primera part: els alumnes visualitzen un recull d'imatges sobre el tema en qüestió, (en aquest cas: el món rural). cal destacar la importància de l'esbós durant el seu projecte creatiu. els oferim tot un seguit d'imatges de tot tipus sobre el tema, (realistes, abstractes, documentals, artístiques...), però no per copiar-ne alguna sinó per deixar-los alguna referència de partida pel seu propi procés inventiu. És important que tinguin una idea més o menys avançada sobre que és el que pintaran per tal d'estructurar un ordre de treball. Cal evitar que agafin el pinzell a l'ababalà.

novembre07 160

segona part: un cop tenen l'esbós en llapis, comencen a pintar. L'única condició que els imposo és la de començar pels colors més clars. L'activitat finalitza vernissant les pintures.

novembre07 161

No comments:

Entrades relacionades...