(SEGON) - number aeroplanes mural (mural d'avions)
keywords: trace, aeroplanes, planes, design, complete, stick

primera part: els alumnes completen una activitat fotocopiada en la que s'hi representa un avió que s'ha de completar unint els punts numerats. En aquest cas era un avió, però podia haver estat qualsevol altra cosa. Els alumnes pinten l'avió i posen el nom a un lloc ben visible: Jordi's Airlines o Air Maria...
segona part: retallen l'avió i l'enganxen a un mural.

No comments:

Entrades relacionades...