(PRIMER)(SEGON) - we are teachers - (nosaltres som mestres)

keywords: teach, teacher, worksheet, exchange, check


Primera part: després de repassar els colors a la pissarra, explico als nens que avui tots serem mestres. Cada alumne haurà de "fabricar" una fitxa de treball per la seva parella. La fitxa consisteix en escriure els noms dels colors en columna a la banda esquerra del paper i a la dreta, desordenadament, uns quadrets pintats dels mateixos colors que s'hagin escrit a l'esquerra.

Segona part: els alumnes s'intercanvien les fitxes i les resolen relacionant els noms dels colors amb les mostres.

Tercera part: es retornen les fitxes i cada "mestre" corregeix la fitxa dissenyada.

No comments:

Entrades relacionades...