(SEGON) - surprise monster - (monstre sorpresa)

keywords: monster, head, body, feet, fold, to ask someone


Després d'ensenyar als alumnes com doblegar un full en tres parts iguals (encara que sigui més o menys), els explico que farem un Surprise Monster. Comencen dibuixant el cap (head) i deixant només unes petites linies de referència al segon doblec del full. Aquestes linies serviran a un segon company que dibuixarà el cos (body): - Can you draw a body please?

El tercer company dibuixarà sense haver vist el cap i el cos, els peus. - Can you draw the feet please?

El Surprise Monster apareix al desplegar el full i veure les tres parts juntes.

No comments:

Entrades relacionades...