(QUART) - land-art (l'art de la terra)

keywords: to explore, to think, to find, to write, to list, to choose, to make

Després de parlar amb els alumnes del Land-Art i de l'entorn natural, els alumnes en petit grup van fer una petita tasca de recerca on els demanava:
  • una llista del materials que podrien utilitzar pel seu projecte,
  • la localització d'un espai concret on realitzar el seu projecte,
  • la descripció escrita de la seva idea
  • un dibuix del que creien que sortiria
El resultat de les dues hores de feina el podeu veure a les imatges de la presentació adjunta. També podeu veure'n una versió per alumnes de segon.

No comments:

Entrades relacionades...