(QUART) - colour menu (menu de colors)

keywords: menu, restaurant, food, dish, wax colour, varnish 


Després de retallar unes caixes de cereals, els alumnes comencen a 'col·leccionar' tots els colors que poden. Fan un 'Colour menu', els alumnes intenten anomenar i registrar tots els colors que troben. Utilitzen 'dark or light' (fosc o clar) per matisar-los. La segona part de l'exercici consisteix en barrejar-ne dos fent un plat combinat, una barreja de colors, experimentant així les la composició dels colors primaris i secundaris. S'han utilitzat ceres (wax colours) i vernís (varnish).

No comments:

Entrades relacionades...