(CINQUÈ i SISÈ) - verb card decks (baralles de verbs)

keywords: cards, deck, as many as possible, think, team up Cada grup classe s'uneix per intentar construir un joc de cartes amb el major número possible de verbs in english, of course. Primer fem una llista a la pissarra dels verbs quye els alumnes coneixen, un per un. Cadascú serà repsonsable de fer-ne una carta, anotant el verb en english, en majúscula, la traducció en petit, minúscula i català i un dibuix el més gran possible. Tractan-se d'un joc de cartes, cal posar atenció en seguir el mateix format, avisant-los que descartaré aquelles que no el segueixen. Així els mateixos comproven la feina dels companys més despistats. Alguns grups arriben a fer llistes de 80 verbs!

No comments:

Entrades relacionades...