(SISÈ) - spoken english point cards (targetas de puntuació per parlar en anglès)

keywords: point cards, speak, difficulty, divide, compare, double check
Una de les habilitats més difícils per qualsevol qui aprén una llengua nova és la oral: parlar. A les classes d'Arts i anglès donem punts als alumnes que s'esforcen a parlar en anglès. Hi ha cartes amb diferents puntuacions que donem segons la complexitat del que els alumnes diuen i les habilitats pròpies de cada alumne. En aquest exercici, cal fer els càlculs corresponents per dividir cartolines DIN-A3 en targetes. Després de mesurar, els alumnes amb ajuda d'un regle, dibuixen les línies per retallar. Després comproven la qualitat de la seva feina comparant les targetes obtingudes. A final de curs comptabilitzem les puntuacions dels alumnes i repartim regalets.

No comments:

Entrades relacionades...