(QUART) - paper carnival (carnaval de paper)

Durant la setmana de carnaval, vaig proposar als alumnes que es fabriquessin uns bigotis de paper. En petits grups van anar retallant paper i no van passar ni tan sols uns minuts abans no van sortir altres accesoris per disfressar-se: barbes, barrets, ulleres, cicatrius, corbates... Tisores, cinta adhesiva, fotocòpies reciclades i una mica d'imaginació, res més. ;)

1 comment:

aida bonet arenas said...

aquestes fotos de de els nens inenes de 4ta,b i c son genials

Entrades relacionades...