(SISÈ) - Food Pyramid (Piràmide de l'alimentació)

La piràmide de l'alimentació és un dels tants temes que van apareixent durant l'educació dels alumnes. Aquest cop, la Janira Artigas, una mestra de sisè, em va proposar fer una piràmide amb volum. Bona idea! Vaig deixar als alumnes que, en petit grup, decidissin com la farien, sense donar cap mena d'indicació inicial. Alguns van decidir convertir-ho en una mena de joc que consistia en enganxar correctament tipus de menjar a la franja adequada. Altres van tenir prous problemes per aconseguir que la piràmide es mantingués estable...

No comments:

Entrades relacionades...