(CINQUÈ) - gradient pyramid (piràmide de gradients)


En aquesta pràctica els alumnes van intentar crear tonalitats de color barrejant dos colors. Vam començar fent un recull a la pissarra dels 'opposites' (contraris) que els alumnes coneixien. El 'black and white' és un exemple que sempre surt. A partir d'aquests dos començava la pràctica. Després de dibuixar la graella de quadres amb l'ajuda del regle i sobre una cartolina reciclada, agafaven 'wax colours'. Segons la intensitat amb que usaven un o l'altre aconseguien a 'light or dark colour'. Els "gradients" són les tonalitats que es generen esntre dos 'opposites' contraris.

No comments:

Entrades relacionades...