(CINQUÈ) - Change Pictures (Canvi de dibuixos)Una activitat molt senzilleta per quan hi ha poca estona. Es tracta d'una mena de dicatat gràfic. Cada alumne escull un retolador de color diferent: "Take a different colour felt pen." Els proposo imatges per dibuixar: a girl skating, a snowman singing, a very long train, three cats... Els deixo un temps determinat per dibuixar i llavors dic: "Change pictures". Cada alumne li dona al company de la dreta els eu dibuix i anem fent una rotació. Quan s'ha fet tota la volta i el dibuix retorna al alumne original en llapis escriuen la frase sota de cada dibuix.

No comments:

Entrades relacionades...