(PRIMER) - cut some hands (retallar algunes mans)

keywords: draw, trace, dot-to-dot, scissors, cut, hand
novembre07 102
novembre07 101
primera part: els alumnes completen unes figures "dot-to-dot" bàsiques: una estrella, una lluna... mentre repassem els nombres en anglès. la figura més complexa és la d'una mà que pocs descobreixen fins força avançat el dibuix.
novembre07 103
segona part: els alumnes retallen les mans que han dibuixat, procurant seguir les línies que han traçat.
novembre07 138
novembre07 139
tercera part: utilitzem les mans per fer un mural. les mans s'han enganxat al paper amb gomets de colors, cada classe un color diferent.

No comments:

Entrades relacionades...