(SEGON) - "My friend..." - silueta i company ("El meu amic...")

keywords: trace, body, atention, face details (hair, eyes, nose...)


novembre07 079


Primera part: els alumnes perfilen una silueta segons el sexe del seu company de classe. Mentre dibuixen la silueta anem recordant les parts del cos en anglès.

novembre07 081
Segona part: els alumnes intenten dibuixar els seus companys. Cal posar èmfasi en l'obervació mimètica dels detalls, formes i colors, ceracnt un resultat fidel a la realitat.

No comments:

Entrades relacionades...