(PRIMER i SEGON) - this is an exam! - (això és un examen)

keywords: exam, draw, trace, concentrate, lines

IMG_1779

IMG_1783

"Today exam", i els nens fan "Ohhh!". Paper, llapis i res més. No es pot borrar, per tant, cal repetir als alumnes que no es precipitin, que es concentrin i que escoltin bé les instruccions del mestre. El full es divideix 'a mà alçada' (sense regla), en vuit parts. E En cada una de les seccions es faran els següents dibuixos ocupant tot l'espai possible:

  1. Linies horitzontals
  2. Linies verticals
  3. Linies diagonals entrecreuades
  4. Moltes rodones, com si fossin bombolles
  5. Una espiral des del centre que creixi cap a la dreta
  6. Una espiral inversa a l'anterior
  7. Una estrella de cinc puntes petita al centre. Una multiplicació creixent d'aquesta.
  8. En Doraemon.

A la pisarra els mostro com cal que sigui cada una de les seccions. Després d'uns minuts els plantejo el següent dibuix.

L'avaluació no és estricta, no puc atorgar un valor concret pels exercicis, el que si podem és fer una valoració conjunta d'alguns dels exercicis. Cal valorar més l'actitud que el resultat final.

No comments:

Entrades relacionades...