(SEGON) - land art - (l'art de la terra)


Aquesta va ser l'última activitat del curs. El Land-Art és una disciplina que va surgir cap als anys 70. Aquest tipus d'art utilitza com a suport l'entorn natural. L'activitat s'organitzava per equips de 4 a 6 alumnes, les tres classes de segon al mateix dia i durant tres hores. Dins una zona definida, els alumnes havien d'escollir un lloc concret per desenvolupar una actuació utilitzant només el material del mateix entorn natural. A la presentació en podeu veure una mostra. Ells escollien el material que utilitzarien, què farien i a on. Vam enregistrar tot el procediment i passats uns dies, els mateixos alumnes van fer-ne una exposició a la resta de companys.

Us deixo un petit video d'exemple amb altres obres de land-art per fer-vos-en una idea.


No comments:

Entrades relacionades...