(SEGON) - reading points (punts de lectura)

keywords: read, reading point, book, open, close, what can we do?Un punt de llibre és un altre al·licient per fomentar la lectura entre els alumnes de segon. Aquí donanva cartolines i paperets de colors als alumnes. Els ensenyo algun punt de llibre i els demano que farien amb aquell material: What can we do?
La resposta és força evident, però el resultat segueix sorprenent-me.

No comments:

Entrades relacionades...