(TERCER, QUART, CINQUÈ) - Photocopy collaborative projects - (projectes col·laboratius amb fotocòpies)Aquest any ens han instal·lat una fotocopiadora nova que és una delícia. Després de superar la fase d'assimilació del seu funcionament, ja li estem treient suc! A les imatges adjuntes en veureu uns exemples:

THE NEW POKEMON BOOK. Els nens i nenes de tercer han fet un llibre de Pokemons nous, inventats, amb la corresponent descripció in english, of course. Cada alumne ha dissenyat i dibuixat el seu pokemon, pel que cada llibre, te tants pokemons com alumnes a classe.

THE CITYMAP BOOK. Els alumnes de quart, van dissenyar els mapes d'unes ciutats inventades. Vam posar els noms dels edificis més significatius, dels espais públics, dels carrers... Aquests mapes els feien per parelles. Vam recollir-los tots, vam preprarar un index i a fotocopiar!

ARTS&COMICS. Aquí participen tots els alumnes, preparen un còmic i publiquem un número de la revista per cada 20 que recullo. Ens faig una còpia per cada classe del que se'n fa responsable un nen o nena. Aquest te molt d'èxit i ja n'hem fet dos números.

No comments:

Entrades relacionades...